Spotkanie z dr. Stanisławem Krajskim

Zapraszamy na majowe spotkanie z jednym z najlepszych znawców masonerii w Polsce – dr. Stanisławem Krajskim. Spotkanie poświęcone będzie tematowi wszechobecnych wpływów wolnomularstwa w naszym Kraju: „Masoneria a bankowość i gospodarka. Czy Polska została skolonizowana?”

Dr Stanisław Krajski – historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, tłumacz i promotor książek i prac Radomira Malego. Uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych. Objął funkcję adiunkta na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wykłada również w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Regularnie publikuje w gazecie „Nasz Dziennik”. Jego artykuły poświęcone są m.in. wolnomularstwu i New Age.
Jest blisko związany ze środowiskiem Radia Maryja. Należy do Akcji Katolickiej.