Spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem

Co oznacza pojęcie multikulturalizmu? Czy Europa jest przygotowana do idei wielokulturowości? Czy współistnienie odmiennych wartości w ramach jednego państwa świadczy o jego sile? Między innym na te pytania odpowie nasz czerwcowy gość – ks. prof. Tadeusz Guz. Temat spotkania: „Chrześcijaństwo katolickie podstawą najdoskonalszej kultury ludzkiej”.